Tentang Kami

salafy-ums.blogspot.com

 

Sucikan Hati Dengan Menuntut 'Ilmu Syar'i

Salafy-ums.blogspot.com merupakan situs yang mengkhususkan diri dalam dakwah islam. Website ini dikelola oleh Forum Kajian Islam Al-Atsary Surakarta (FKIA Surakarta) dan Lembaga Mentoring Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta (LMFT UMS)  yang bertempat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kota Solo, Jawa Tengah. Tiada tujuan yang diharapkan dari pembuatan web ini kecuali agar kaum muslimin mendapatkan manfaat atas apa-apa yang ada di dalamnya. Kami tidak berafiliasi dengan organisasi, partai atau kelompok tertentu. Kami berusaha meniti jalan Al Quran Was Sunnah di atas Pemahaman Salaful Ummah (Salafush Sholih).

Adapaun kami sebagai pengelola website hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Kami di sini berusaha untuk menginformasikan berbagai informasi  yang bermanfaat bagi khalayak umum. Kami mohon maaf apabila ada sebagian maupun keseluruhan isi materi yang terdapat dalam web lain dengan sengaja maupun tidak telah dipublikasikan di web kami tanpa izin yang sah. Kami hanya ingin berbagi ilmu kepada sesama.

Dan sebagai akhiran, kami memohon kepada Allah 'Azza Wa Jalla agar semua yang kami lakukan ini semata-mata hanya mengharap wajah-Nya, dan semoga Allah 'Azza Wa Jalla menetapkan hati kita untuk selalu berada dalam keridhaan, keyakinan, keimanan, dan keistiqomahan dalam Dienul Islam yang mulia ini hingga kita bertemu dengan-Nya di akhirat nanti. Aamiin...

Jazakumullaahu Khoiron Katsiron.........
Barakallaahu Fiikum.....
          TTD
 Pengelola Website


 Mahasiswa Muslim

2 komentar:

Ana mahasiswa FKI semester 1..ada tidak kajian salaf di sekitar kampus? dan bapak Nurcholis Lc itu bermanhaj apa??

terimakasih atas informasinya ana dari sma rahmatika sagala herang subang

Posting Komentar

Dilarang meninggalkan komentar yang berbau Politik, dan berkomentarlah dengan ahsan. Barakallahu fiikum....